Работа с нас

2161

Фирмата предлага машини в зависимост от нуждите на своите клиенти.

Дизайнът, капацитетът и възможностите на машините са съобразени и задоволяват потребностите на офиси, предприятия, учреждения, заводи, складове, сервизи и др.

В дългогодишната си практика и стремежа на фирмата да откликне адекватно на потребностите на своите клиенти е разработила следните варианти за съвместна работа:

Първи вариант
Всички напитки са на платена консумация, на цени определени съвместно с Вас.
Втори вариант
Топлите напитки са напълно безплатни за Вашите служители и клиенти.В края на всеки месец фирмата ползвател покрива стойността на напитките спрямо показателя на брояча на машината по съвместно определени цени.
Трети вариант
Включва предоствянето на жетони с предваритено определена стойност или ZIP ключета с памет, в които се въвежда определена сума ежемесечно. Броят на жетоните / ZIP ключетата се определя съвместно с фирмата ползвател в зависимост от нейните нужди.
Четвърти вариант
Напитките кафе, кафе със сметана и чай се предлагат безплатно на служителите на Вашата фирма, като тяхната цена и тази на останалите напитки ще бъде определена съвместано с Вас. В края на всеки месец по брояча на машината ще бъде определяна консумацията на напитките в присъствието служител на фирмата ползвател. Разплащането ще се извършва по уговорен начин със съответните документи.
Пети вариант

Напитките са на еднаква предварително определена цена.Фирмата ползвател ше има възможност да предостави като социална политика на своите служители дотация и да покрие стойността на напитките като доплаща изконсумираното кличество по предварително договорени цени.

За повече информация, моля свържете се с нас.

Марката на кафето и всички продукти в машината се определят от клиента и са съобразени с техните изисквания.

“Стрезов – вендинг” осигурява машините, монтажа, обслужването и сервиза изцяло за своя сметка. Фирмата разполага със собсвен сервиз, който позволява бързото отстраняване на всички възникнали в проеса на работа проблеми. Определящо за работата на фирмата е качеството и вкуса на предлаганите напитки изцяло съобразени с нуждите и желанията на нейните клиенти.

All rights reserved to Strezov Vending Ltd. ipv6 ready