Защо да изберем машни от Стрезов Вендинг?

411

– Машините, инсталирането, сервиза и обслужването са изцяло за наша сметка.

– Дългогодишен опит свързан с решения в областта на предоствяне на топли напитки, безалкохолни и закуски чрез самопродаващи (Вендинг) машини.

– Млад и амбициозен екип.

– Предоставяне на напълно безплатно, възможност в рамките на 3 дни да разположим на територията на управляваното от Вас дружество вендинг машина за топли напитки + всички необходими консумативи за да можете сами да прецените ползата и качеството на предоставяната от нас услуга.

– Предлагане при нужда на субституираща машина.

– Гъвкави варианти за съвместна работа изцяло съобразени с Вашите нужди.

– Липсата на обвързаност и налагане на точно определени марки кафе.

– Инсталиране, зареждане и подържане на Вендинг машини за топли, студени напитки и закуски.

– 24/7 сервиз и обслужване.Защо да изберем вендинг машина?

All rights reserved to Strezov Vending Ltd. ipv6 ready